Kontakt

Penzion Schneider
Jana Schneiderová
Hekova 9
163 00 Praha 6


Mobil:    + 420 737 049 118 , + 420 603 956 448

 

E-mail: ubytovanirepy@gmail.com

E-mail: schneider_2002@volny.cz

Penzion Schneider Praha - Ubytovn v soukrom.